Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

1) Có 1 Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Giao Châu gồm 17 đản viên. Bí thư chi bộ Thầy Lê Văn Chương

 2)  Ban Giám Hiệu gồm có 3 thầy:

     +) Thầy Lê Văn Chương – Hiệu trưởng nhà trường.

     +) Thầy Trần Đại Nghĩa – Phó hiệu trưởng.

     +) Thầy Vũ Ngọc Thành – Phó hiệu trưởng.

3) Hội đồng sư phạm Nhà trường gồm: BGH, 26 giáo viên, 1 kế toán, 1 nhân viên y tế.

4) Tổ chức công đoàn nhà trường: Chủ tịch công đoàn là cô giáo Phạm Thị Trâm

5) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Bí thư chi đoàn cô giáo Trần Thị Vui.

6) Đội TNTP Hồ Chí Minh: Tổng phụ trách đội là thầy giáo Phạm Văn Khoa

7) Hội cha mẹ học sinh nhà trường: Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh:  Ông Đỗ Khắc Thoại.