TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU ĐÓN ĐOÀN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHÍNH THỨC CỦA SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH NGÀY 08/11/2018

Tháng Mười Một 8, 2018 5:05 chiều

DSC02504 DSC02508 DSC02511 DSC02513 DSC02514 DSC02515 DSC02516 DSC02517 DSC02519 DSC02521 DSC02522 DSC02523 DSC02524 DSC02525 DSC02526 DSC02527 DSC02528 DSC02529 DSC02530 DSC02531 DSC02532 DSC02533 DSC02534 DSC02535 DSC02536 DSC02537 DSC02539 DSC02540 DSC02541 DSC02542 DSC02543 DSC02544 DSC02545