KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG KHÓA 1994-1998

Tháng Một 2, 2019 9:40 sáng

DSC02784 DSC02785 DSC02787 DSC02788 DSC02791 DSC02792 DSC02793 DSC02794 DSC02795 DSC02797 DSC02798 DSC02800 DSC02803 DSC02804 DSC02806 DSC02807 DSC02810 DSC02811 DSC02812 DSC02814 DSC02816 DSC02818 DSC02820 DSC02822 DSC02826 DSC02827 DSC02828 DSC02829 DSC02830 DSC02831 DSC02832 DSC02834