Liên hệ

Trường THCS Giao Châu

Địa chỉ: Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Lê Văn Chương  Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:  0914650915

Email: